НУК-TV – 8 березня у Національному університеті корабледування ім. адм. Макарова


8 березня у Національному університеті корабледування ім. адм. Макарова

.